DISCLAIMER

Bij Blij in Balans word je gecoacht, ondersteund en begeleid volgens het idee, visie, deskundige kennis en persoonlijke ervaring van Mieke Sweekhorst, eigenaresse en oprichtster van Blij in Balans. Niets van de website of verstrekte gegevens mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mieke Sweekhorst verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is. Of voor het overnemen in enig dag-,  nieuws- of weekblad of tijdschrift al of niet in digitale vorm of online of in een uitzending.

Het programma en de coaching wat je volgt is met de grootste zorg samengesteld om de coachee van de juiste informatie te verstrekken en te coachen om het gewenste doel te behalen. Blij in Balans kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor resultaten of ervaringen die voortvloeien uit de coaching en het gebruik van de verstrekte informatie gedurende het traject.


Blij in Balans
Gording 93
5406 CN Uden

Tel: 06-13800478
Mail: mieke@blijinbalans.nl

© 2024 Blij in Balans - Website door De Geus Internet